Modern road safety elements of the pedestrians
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
38 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-17 20:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
656.1:614.86 (1)
Transport și servicii poștale. Organizarea și controlul circulației (108)
Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă (43)
SM ISO690:2012
PLĂMĂDEALĂ, Vasile. Modern road safety elements of the pedestrians. In: Journal of Engineering Science. 2019, nr. 1, pp. 47-60. ISSN 2587-3474.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Science
Numărul 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Modern road safety elements of the pedestrians

Elemente moderne de siguranţă rutieră a pietonilor


CZU: 656.1:614.86
DOI: 10.5281/zenodo.2640037
Pag. 47-60

Plămădeală Vasile
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 mai 2019


Rezumat

More than 270000 pedestrians die annually on roads across the world, accounting for about 22% of the total number of people killed in road accidents. In addition, millions of pedestrians are traumatized, some of them become disabled for life. The pedestrian is the most vulnerable road traffic victim. Compared to drivers, they are not physically protected, and road accidents with their involvement often become a tragedy – usually the pedestrian gets serious injuries, including incompatible with life. The article contains a brief description of the pedestrian-driver relationship, the statistics of road accidents with the involvement of pedestrians in the Republic of Moldova, the modern practices and technologies applied in some countries regarding the efficient organization of the pedestrian safety.

Anual pe drumurile din întreaga lume mor peste 270000 de pietoni, ceea ce constituie circa 22% din numărul total de persoane decedate în accidentele rutiere. În plus, milioane de pietoni sunt traumatizaţi, unii dintre ei devenind invalizi pe viaţă. Pietonul este cel mai vulnerabil participant la trafic privind accidentele rutiere. În comparaţie cu conducătorii auto, ei fizic nu sunt protejaţi, iar accidentele rutiere cu implicarea lor devin deseori o tragedie – de regulă pietonul se alege cu răni grave, inclusiv incompatibile cu viaţa. Articolul cuprinde o descriere succintă a relaţiei conducător-pieton, statistica accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor în Republica Moldova, practicile și tehnologiile moderne aplicate în unele ţări privind organizarea eficientă a siguranţei pietonului.

Cuvinte-cheie
pedestrian, pedestrian crossing, sidewalk, traffic attendant, road accident, artificial road roughness, resonant tapes, tactile indicators,

pieton, trecere de pietoni, trotuar, participant la trafic, accident rutier, denivelare artificială, benzi rezonatoare, indicatoare tactile