Migrația ilegală - factor de amenințare a securității Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-12 13:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.7:[316.334.2+327]((478) (1)
Demografie. Studiul populației (224)
Structură socială. Societatea ca sistem social (374)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (659)
SM ISO690:2012
BUZEV, Anatol; CEBOTARI, Svetlana. Migrația ilegală - factor de amenințare a securității Republicii Moldova. In: Moldoscopie. 2019, nr. 1(84), pp. 43-57. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566

Migrația ilegală - factor de amenințare a securității Republicii Moldova

Illegal migration - a threat to the security of the Republic of Moldova


CZU: 314.7:[316.334.2+327]((478)
DOI: 10.5281/zenodo.3366019
Pag. 43-57

Buzev Anatol1, Cebotari Svetlana2
 
1 Poliția de Frontieră, MAI al RM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 mai 2019


Rezumat

The migration waves are the cause of many challenges and risks toward the states security including the Republic of Moldova security. The illegal migration often resulted in the human being traffic, army and drugs traffic. The internal and external migration provoked the specific phenomenon for the Republic of Moldova in the last years and this fact resulted in the demographic, social, cultural and economic consequences. The migration process analyzed in the illegal light can be characterized through many factors such as: illegal crossing of the borders through different waves and methods, illegal staying in the country, illegal working abroad… This article analyzes the illegal migration as the main threat to the Republic of Moldova security. At the same time the author of this article points the importance of the main factors that are contributed to the illegal migration.

Cuvinte-cheie
illegal migration, border, abroad, Security, Republic of Mol-dova, Romania, Ukraine