Alexandru Dîrul la 90 de ani de la naştere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
57 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1(092) (29)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (785)
SM ISO690:2012
COTELNIC, Teodor. Alexandru Dîrul la 90 de ani de la naştere. In: Philologia. 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 177-182. ISSN 0236-3119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 0236-3119

Alexandru Dîrul la 90 de ani de la naştere

Alexandru Dîrul - 90 years from birth


CZU: 811.135.1(092)
Pag. 177-182

Cotelnic Teodor
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 1 mai 2019


Rezumat

The distinguished scholar, a man of unceasing devotion to science, modest, benevolent and helpful in need, enthusiastic about scientific and historical truth, the habilitated doctor in philology Alexandru Dîrul died on 20 April 2015. The scientific community regrets the death of their colleague Alexandru Dîrul. He was born on 21 March 1929 in the village of Lunga, Dubăsari district. After graduating from the middle school, he continues his studies at Moldova State University. After graduating from the University, he starts working at the faculty of Philology as a lecturer. Since 1957 until the last minute of his life, he worked at the Institute of Linguistics, ASM. The fields he was mostly concerned about are grammar, lexicology, semantics, stylistics, and speech cultivation. During the course of more than half a century, he published 300 works, including 5 monographs, 2 dictionaries (co-author), 6 textbooks (co-author). He has participated in a considerable number of national and foreign scientific forums.

Distinsul cercetător, om de neţărmurit devotament pentru ştiinţă, modest, binevoitor şi săritor la nevoie, înflăcărat al adevărului ştiinţific şi istoric, doctorul habilitat în filologie Alexandru Dîrul s-a stins din viaţă la 20 aprilie 2015. Comunitatea ştiinţifică regretă trecerea în eternitate a celui care a fost colegul Alexandru Dîrul. S-a născut la 21 martie 1929 în satul Lunga, raionul Dubăsari. După absolvirea şcolii medii îşi continuă studiile la Universitatea de Stat din Chişinău. După absolvirea Universităţii este încadrat în statele Facultăţii de Filologie în calitate de lector. 1957 până în ultima clipă a vieţii a activat în cadrul Institutului de Lingvistică al AŞM. Domeniile de care a fost preocupat cu precădere sunt gramatica, lexicologia, semantica, stilistica, cultivarea vorbirii. În decursul celei mai bine de jumatate de secol a publicat 300 de lucrări, inclusiv 5 monografii, 2 dicţionare (coautor), 6 manuale (coautor). A participat la un număr considerabil de foruri ştiinţifice naţionale şi din străinătate.

Cuvinte-cheie
articles, grammatical category, speech cultivation, grammar, lexicology, negative and assertive opposition, semantics, stylistics,

articole, categorie gramaticală, cultivarea vorbirii, gramatică, lexicologie, opoziţii negativ-asertive, semantică, stilistică