Plurale duble. Forme de dual arhaic în limba română
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
672 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-21 20:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373 (53)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
SM ISO690:2012
GEORGESCU, Nicolaie. Plurale duble. Forme de dual arhaic în limba română. In: Philologia, 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 96-99. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Plurale duble. Forme de dual arhaic în limba română

Double plurals. Forms of obsolete double plurals in Romanian

CZU: 811.135.1’373

Pag. 96-99

Georgescu Nicolaie
 
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
 
Disponibil în IBN: 1 mai 2019


Rezumat

The article addresses an up-to-date issue for the morphosemantics of the Romanian language trying to propose a solution related to the theoretical interpretation of double plurals encountered in different variants of the Romanian language. On the basis that the flexion of nouns in Romanian presents a complex picture, we draw attention to nouns whose number bending takes into account the semantic criteria.

Articolul abordează o problemă de actualitate pentru morfosemantica limbii române încercând să propună o soluţie legată de interpretarea teoretică a unor plurale duble întâlnite în diverse variante ale limbii române. Din considerentul că flexiunea substantivelor în limba română prezintă un tablou complex, atragem atenţia asupra substantivelor a căror flexiune de număr ţine seama de criterii semantice.

Cuvinte-cheie
double plurals, disagreement, accent,

plurale duble, dezacord, accent