Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
113 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 18:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:37.011.31(477) (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1151)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1493)
SM ISO690:2012
РОГАЧКО-ОСТРОВСКАЯ, М.. Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2019, nr. 1(54), pp. 90-100. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста

Pedagogical conditions for the preparation of educators in the development of creative language in pre-school children

Condițiile pedagogice de pregătire a viitorilor educatori în dezvoltarea limbajului creativ la preșcolari


CZU: 378.147:37.011.31(477)
Pag. 90-100

Рогачко-Островская М.
 
Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2019


Rezumat

В статье раскрыта сущность понятий «условия», «педагогические условия», которые исследовались многими учеными. Подается обоснование педагогических условий подготовки будущих воспитателей учреждений дошкольного образования к развитию креативной речи детей предшкольного возраста.

The article reveals the essence of the concepts "conditions", "pedagogical conditions", which were studied by many scientists. The substantiation of the pedagogical conditions for the preparation of future educators of preschool education institutions for the development of creative speech of children of preschool age is given.

Articolul dezvăluie esența conceptelor „condiții‖, „condiții pedagogice‖, care au fost studiate de mulți oameni de știință. În articol sunt fundamentate condițiile pedagogice pentru pregătirea viitorilor educatori ai instituțiilor de învățământ preșcolar pentru dezvoltarea discursului creativ al copiilor de vârstă preșcolară.

Cuvinte-cheie
условие, педагогическое условие, среда, интеграция, установка, дети предшкольного возраста,

condition, pedagogical condition, environment, integration, Installation, children of preschool age,

condiție, condiție pedagogică, mediu, integrarea, instalare, copii de vârstă preșcolară