Măsurile întreprinse de state în procesul executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
141 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-10 16:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.64 (41)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (88)
SM ISO690:2012
SÂRCU-SCOBIOALĂ, Diana; ŞIMAN, Corina. Măsurile întreprinse de state în procesul executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 1(48), pp. 9-12. ISSN 1857-2405.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405

Măsurile întreprinse de state în procesul executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului

The measures taken by states in the process of execution of the European Court of Human Rights’ judgments


CZU: 341.64
Pag. 9-12

Sârcu-Scobioală Diana1, Şiman Corina2
 
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 aprilie 2019


Rezumat

Urmare a pronunţării hotărârilor de constatare a unor încălcări de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, statele vizate, datorită forţei obligatorii a acestor acte jurisdicţionale, întreprind măsuri cu caracter individual şi general potrivite pentru a implementa concluziile Curţii. Aceste două categorii de măsuri reprezintă acţiuni indispensabile şi imperative puse pe seama statului reclamat întru înlăturarea încălcării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi prevenirea noilor încălcări similare, deosebindu-se în mod esenţial, prin specificul fiecăreia şi natura impactului produs.

As a result of the delivery of judgments finding violations by the European Court of Human Rights the concerned states, due to the binding force of these judicial acts, take the appropriate individual and general measures in order to implement the Court’s conclusions. These two categories of measures are indispensable and imperative actions for the removal of the violation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and for the prevention of new similar violations, attributed to the respondent state, which differ in the particularity of eachand the nature of the produced impact.

Cuvinte-cheie
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, forţa obligatorie a hotărârilor Curţii, stat reclamat, executarea hotărârilor Curţii, măsuri cu caracter individual, măsuri cu caracter general,

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court of Human Rights, binding force of the Court’s judgments, respondent state, execution of the Court’s judgments, individual measures, general measures