Dezvoltarea competențelor de cercetare ale elevilor la lecțiile de biologie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
612 54
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-10 01:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.5:57 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1315)
Științe biologice în general (2597)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Iurie; BURDUCEA, Marian; TUDOR, Valeria; MORARU, Viorica; UNGUREANU, Rodica; HARABAGIU, Igor; CAPCELEA, Victor. Dezvoltarea competențelor de cercetare ale elevilor la lecțiile de biologie. In: Univers Pedagogic. 2019, nr. 1(61), pp. 18-28. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470

Dezvoltarea competențelor de cercetare ale elevilor la lecțiile de biologie

Developing students’ research skills in biology lessons

CZU: 373.5:57

Pag. 18-28

Ungureanu Iurie1234, Burducea Marian1, Tudor Valeria5, Moraru Viorica2, Ungureanu Rodica6, Harabagiu Igor7, Capcelea Victor8
 
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu“, Bălţi,
3 Liceul Teoretic „M. Gorki”, Bălți,
4 Gimnaziul „A. Mateevici”, Bălți,
5 Gimnaziul nr.19 „A. Mateevici”, s. Elizaveta, mun. Bălți,
6 Școala Profesională nr. 3, mun. Bălți,
7 Gimnaziul „D. Matcovschi”, s. Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei,
8 Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 26 aprilie 2019


Rezumat

Subiectul articolului dat se referă la dezvoltarea-formarea competențelor de cercetare științi  ică și practică la elevi în cadrul lecțiilor de Biologie, Chimie. Accentul este pus pe aspectul practic desfășurat în baza culturii investigaționale, învățării prin cercetare, metacogniției, automanagementului care oferă elevilor posibilitatea de a arăta nu doar ceea ce cunosc, ci, mai ales, ceea ce pot modela și crea.

The subject in this paper refers to the formation and the development of scienti!ic and practical investigation skills at students during chemistry and biology training. The focus is on the practical aspect of the research, metacognition, self-management, which gives to the students the opportunity to show not only what they know but, also what they can shape and create.

Cuvinte-cheie
competenţă, învăţare prin cercetare, metacogniţie, automanagement, cultură investigațională,

competence, learning through research, metacognition, self-management, investigative culture