Regularizarea experimentului demonstrativ la tema „forța de frecare. mișcarea în prezența forței de frecare”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
16 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-25 15:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:53 (40)
Probleme generale de didactică și metodică (412)
Fizică (956)
SM ISO690:2012
POPA, Mihail. Regularizarea experimentului demonstrativ la tema „forța de frecare. mișcarea în prezența forței de frecare”. In: Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică. 2018, nr. 2(19), pp. 85-96. ISSN 1857-3843.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Numărul 2(19) / 2018 / ISSN 1857-3843

Regularizarea experimentului demonstrativ la tema „forța de frecare. mișcarea în prezența forței de frecare”


CZU: 37.02:53
Pag. 85-96

Popa Mihail
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2019


Rezumat

The article presents the classical and alternative demonstration experiment to be used of teachers in teaching of theme „Friction force. Movement in the presence of friction”.

Cuvinte-cheie
dinamometru, corp paralelipipedic, tribometru, coeficient de frecare, unghi de frecare, forță aerodinamică