Sistemul de management al securităţii informaţionale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
470 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-27 11:08
SM ISO690:2012
COJOCARU, Igor; GUZUN, Mihail; IONESCU, Răzvan. Sistemul de management al securităţii informaţionale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare. In: Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference. Ediția 8, 22-25 octombrie 2014, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014, pp. 362-365. ISBN 978-9975-45-329-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Microelectronics and Computer Science
Ediția 8, 2014
Conferința "Microelectronics and Computer Science"
Chisinau, Moldova, 22-25 octombrie 2014

Sistemul de management al securităţii informaţionale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare


Pag. 362-365

Cojocaru Igor1, Guzun Mihail1, Ionescu Răzvan2
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 RINA Simtex – Organismul de certificare
 
Disponibil în IBN: 19 aprilie 2019


Rezumat

Lucrarea reflectă studii referitoare la contextul actual al lumii informatice, care impune necesitatea implementării unor măsuri de securitate eficiente, ce ar zădărnici încercările de corupere sau furt de informaţii cu consecinţe grave pentru organizaţii. Este prezentată istoria abordării sistemice în domeniul securităţii informaţiei. Sunt descrise compartimentele ediţiei actuale a standardului de management al securităţii informaţiei - ISO/IEC 27001:2013, metodologia de implementare şi documentele de sistem în baza cărora urmează să se realizeze implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului.

Cuvinte-cheie
ISO/IEC 27001, active informaţionale, securitate, Informaţie, management