Temps et traduction: une approche pragmatique
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
313 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[81'366.58:81`255.4]:[811.135.1+811.133.1] (1)
Lingvistică. Limbi (3377)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1129)
Limbi galo-romanice (Limba franceză) (174)
SM ISO690:2012
BREAHNĂ, Irina. Temps et traduction: une approche pragmatique. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 10(120), pp. 32-39. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Temps et traduction: une approche pragmatique

Tense and translation: a pragmatic approach


CZU: [81'366.58:81`255.4]:[811.135.1+811.133.1]
Pag. 32-39

Breahnă Irina
 
Université d’Etat de Moldavie
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2019


Rezumat

Exercițiile de versiune unde limba sursă este franceza demonstrează o varietate importantă în alegerea echivalențelor temporale. Această observație a condiționat o primă incursiune în domeniul conotațiilor temporale în franceză și română la nivel traductoloigc și pragmatic. În cadrul mai larg al dezbaterilor privind conceptul de unitate de traducere, considerăm pertinentă studierea într-o abordare inferențială a modului în care interacționează informațiile lingvistice și contextul pentru a genera o unitate de sens.

Translation exercises with Romanian as a target language show a significant amount of variety in temporal equivalence. This observation led to an investigation of temporal connotations in French and Romanian from a pragmatics and a translation perspective. In the larger context of the debate surrounding the concept of translation unit, we deem necessary to research the inferential process by which linguistic information interacts with context in order to generate sense

Cuvinte-cheie
conotație temporală, context, implicații conversaționale, inferenţă, pragmatică, valoare temporală, traducere.,

temporal connotation, context, conversational implicatures, inférence, pragmatics, temporal value, translation.