Compliance – instrument de creștere a valorii companiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
263 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-14 11:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.35:334.72(478) (3)
Activități manageriale (242)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (554)
SM ISO690:2012
COVALI, Olga. Compliance – instrument de creștere a valorii companiei. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 7(117), pp. 101-104. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Compliance – instrument de creștere a valorii companiei

Compliance: atool to increase company value


CZU: 005.35:334.72(478)
Pag. 101-104

Covali Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2019


Rezumat

Multe întreprinderi autohtone consideră că controlul intern și compliance nu sunt foarte importante pentru o afacere de succes, astfel nu doresc să-și irosească timpul sau finanţele pe compliance. În același timp, companiile occidentale demonstrează în practică că controlul competent prin compliance este susceptibil să genereze valoare adăugată acestora. Controlul construit în sfera de compliance arată, la rândul său, loialitate clienților, interesul și încrederea acționarilor și siguranţa entităţii economice, în ansamblu. Pentru companii, compliance este o garanție a protecției reputației, deoarece monitorizarea și controlul riscurilor reputaționale ale unei întreprinderi sunt stabilite, de obicei, prin compliance, care este perceput de sfera financiară internațională ca o instituție formată cu mult timp în urmă. Pe piețele de capital mondiale, prezența compliance-ului într-o organizație este privită pozitiv atât de autoritățile de reglementare internaționale din domeniu, cât și de investitorii instituționali. Pentru potențialii investitori, controlul eficace din partea compliance sporește, cu siguranță, nivelul atractivității investiționale și fiabilitatea companiei.

Many domestic enterprises consider internal control and compliance as not very important for a successful business, so they do not want to spend time or finances on compliance. At the same time, Western companies in practice demonstrate that competent compliance control is able to generate added value. The built-up control in the sphere of compliance is, in its turn, the loyalty of the customers, the interest and trust of shareholders, and the trust of society as a whole. For companies, compliance control is a guarantee of reputation protection, since monitoring and control of reputational risks of an enterprise are usually fixed for compliance and are perceived in the international financial compliance sphere as a long-established compliance institution. When entering the world capital markets, the presence of compliance functions in an organization is viewed positively by both international regulators and investment financial organizations, and by institutional investors. For potential investors, effective compliance control certainly increases the level of investment attractiveness and reliability of the organization.

Cuvinte-cheie
compliance, control, companie, risc, reputaţie.,

compliance, control, company, Risk, reputation.