Managementul riscului – identificare, evaluare şi reacţia la risc
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
579 48
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-18 17:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.334:006.4 (1)
Activități manageriale (283)
Standardizarea produselor, operațiilor, greutăților și a timpului (44)
SM ISO690:2012
SHAYB-HEZI, Hezi-Aviram. Managementul riscului – identificare, evaluare şi reacţia la risc. In: Economica. 2019, nr. 1(107), pp. 58-70. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136

Managementul riscului – identificare, evaluare şi reacţia la risc

Risk Management – Indentifying, Assessing and Responding to Risks

CZU: 005.334:006.4
JEL: D81.

Pag. 58-70

Shayb-Hezi Hezi-Aviram12
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Israel Vehicle Importers Association
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2019


Rezumat

Noţiunea de risc a fost, dintotdeauna, unul din conceptele-cheie mult studiate în știinţele economice. Autori renumiți au prezentat și identificat principala diferență dintre noţiunea de risc și incertitudine. Factorul principal prezumă că, în anumite cazuri, riscul poate fi măsurat, în alte cazuri – nu. Se pare că o incertitudine măsurabilă (sau „riscul” propriu-zis este cu mult diferit de cel de neimaginat) nu este deloc o incertitudine. Astfel, am putea asocia gestionarea crizelor cu incertitudinea, în timp ce managementul riscului este un mijloc de abordare cantitativă pentru măsurarea și evaluarea expunerii la evenimente și probabilități cunoscute. Scopul acestui articol este de a oferi o mai bună înțelegere a modului în care riscurile ar trebui identificate, evaluate și a modului în care ar trebui să reacționăm eficient la apariția lor.

Risk has been one of the key concepts studied in economics. Famous authors have identified the main difference between risk and uncertainty. The main factor is that in some cases the risk can be measured, in other cases – not. It seems that a measurable uncertainty, or “risk” itself, is not an uncertainty at all. We could associate crisis management with uncertainty while risk management is a quantitative approach to measure and assess the exposure to known events and probabilities. The aim of this article is to offer a better understanding of how should be risks identified, assessed and responded efficiently and effectively.

Cuvinte-cheie
răspunsul în faţa riscului, managementul riscului, evaluarea riscului, restructurarea întreprinderii, standardul ISO 3000.,

risk response, risk management, risk assessment, enterprise restructuring, ISO 3000 standard.