Evaluarea dezvoltării inovaţiilor şi a activităţilor știinţifice în Republica Belarus
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.341.1:001.991(476) (1)
Dinamica economică. Circuit economic (278)
Diseminarea cunoștințelor (6)
SM ISO690:2012
PUGACIOVA, Oliga. Evaluarea dezvoltării inovaţiilor şi a activităţilor știinţifice în Republica Belarus. In: Economica. 2019, nr. 1(107), pp. 25-40. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136

Evaluarea dezvoltării inovaţiilor şi a activităţilor știinţifice în Republica Belarus

Evaluation of Innovation and Scientific Activities Development in the Republic of Belarus

CZU: 330.341.1:001.991(476)
JEL: О31, О32, О33, О38, R58.

Pag. 25-40

Pugaciova Oliga
 
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2019


Rezumat

În prezentul articol, sunt abordate problemele actuale ale dezvoltării activităților inovatoare și științifice din Republica Belarus. Abordările privind evaluarea dezvoltării activităților de inovare și cercetare din țară sunt analizate pe baza diverșilor indicatori, inclusiv nivelul dezvoltării tehnologice a economiei, dinamica primirii cererilor de brevete și emiterea de brevete, precum și în baza Indicelui Global de Inovare. În cadrul articolului, se analizează şi nivelul de dezvoltare a cercetării universitare din țară prin prisma mai multor indicatori. Pe această bază, se identifică factorii economici, de producție și alți factori, care împiedică dezvoltarea inovațiilor în Republica Belarus și principalele bariere în calea inovării în țară.

In this article are discussed the current problems in developing innovative and scientific activities in the Republic of Belarus. The approaches to assessing the development of innovation and research activities in the country are analysed on the basis of various indicators, including the level of technological development of the economy, the dynamics of patent applications and patent issuance as well as the Global Innovation Index. The article also analyses the level of development of university research in the country through several indicators. On this basis, have been identified economic factors, production factors and other factors that hinder the development of innovations in the Republic of Belarus and the main barriers to innovation in the country.

Cuvinte-cheie
inovaţii, activitate de inovare, domeniu științific și educațional, activități științifice și tehnologice,

innovations, innovation activity, scientific and educational sphere, results of scientific and technical activity