Nizam-i-Djedid (noua ordine) a sultanului Selim AL III-lea in viziunea unui diplomat Suedez
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1565 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-08 20:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:327(4+5) (1)
Istoria generală (525)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1442)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Veniamin. Nizam-i-Djedid (noua ordine) a sultanului Selim AL III-lea in viziunea unui diplomat Suedez. In: Revista de Istorie a Moldovei, 2007, nr. 4(72), pp. 105-113. ISSN 1857-2022.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Istorie a Moldovei
Numărul 4(72) / 2007 / ISSN 1857-2022

Nizam-i-Djedid (noua ordine) a sultanului Selim AL III-lea in viziunea unui diplomat Suedez
CZU: 94:327(4+5)

Pag. 105-113

Ciobanu Veniamin
 
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-7585</doi_batch_id>
<timestamp>1713503281</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Istorie al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Istorie a Moldovei</full_title>
<issn media_type='print'>18572022</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<issue>4(72)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Nizam-i-Djedid (noua ordine) a sultanului Selim AL III-lea in viziunea unui diplomat Suedez</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Veniamin</given_name>
<surname>Ciobanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>105</first_page>
<last_page>113</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>