Particularitățile monitorizării electrocardiografice a pacienților cu disritmii ventriculare post-infarct corespunzător unor parametri ecocardiografici
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
228 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-16 13:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-008.3-073.96 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (565)
SM ISO690:2012
CĂLDARE, Liliana; CUZOR, Tatiana; GROSU, Aurel; DRAGAN, Ion. Particularitățile monitorizării electrocardiografice a pacienților cu disritmii ventriculare post-infarct corespunzător unor parametri ecocardiografici. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2019, nr. 1(61), pp. 142-147. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011

Particularitățile monitorizării electrocardiografice a pacienților cu disritmii ventriculare post-infarct corespunzător unor parametri ecocardiografici

Electrocardiographic monitoring changes in postinfarction patients with ventricular arrythmias according to some echocardiography parameters

Особенности электрокардио-графического мониторирования постинфарктных больных
с желудочковыми нарушениями ритма в зависимости от некоторых эхокардиографических параметров


CZU: 616.12-008.3-073.96
Pag. 142-147

Căldare Liliana12, Cuzor Tatiana1, Grosu Aurel1, Dragan Ion2
 
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Centrul Medical CardioPrima
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2019


Rezumat

Studiul dat a vizat evidențierea relației dintre diferiți parametri ecocardiografici și rezultatele monitorizării electrocardiografice a pacienților cu disritmi ventriculare dezvoltate la distanță după infarct miocardic. În baza datelor obținute a fost stabilit că atât afectarea unor parametrii bine cunoscuți anterior (fracția de ejecție a ventriculului stâng), cât și a altora mai puțin utilizați a fost asociată cu evenimente ventriculare și modificări ale indicilor variabilității cardiace

The aim of this study was to establish the relation between echocardiography changes and holter ECG datas in postinfartion patients with ventricular arrythmias. There were identified some echocardiography indicators that were associated with ventricular events and reduced heart rate varibility on Holter ECG.

Цель исследования было выявление связи между разными эхокардиографическими параметрами и результатом Холтеровского мониторирования постинфарктных больных с желудочковыми аритмиями. Были установлено что изменение некоторых из них соответствует регистрации желудочковых аритмий и снижению вариабильности сердечного ритма во время Холтеровского мониторирования.

Cuvinte-cheie
disritmii ventriculare, monitorizare Holter ECG, ecocardiografie.,

ventricular arrythmias, Holter monitoring, echocardiography.,

желудочковая аритмия, Холтеровское мониторирование.