Elemente inovative în construcția semănătoarelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
55 0
SM ISO690:2012
NASTAS, Andrei. Elemente inovative în construcția semănătoarelor. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica UTM, 2017, pp. 492-493. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Elemente inovative în construcția semănătoarelor


Pag. 492-493

Nastas Andrei
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2019


Rezumat

Construcția semănătoarelor este condiționată de mai mulți factori cum ar fi: cultura semănată, condițiile și zona agroclimaterice, tehnologia cultivării plantelor etc. În articol se face studiul și analiza comparativă a diverselor organe de lucru ale semănătoarelor. O atenție deosebită se atrage elementelor inovative apărute și utilizate în ultimii ani în construcția semănătoarelor.

Cuvinte-cheie
Semănătoare, organe de lucru, inovaţii