Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
69 0
SM ISO690:2012
CERNICA, Ion. Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica UTM, 2017, pp. 457-464. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate


Pag. 457-464

Cernica Ion
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2019


Rezumat

Se prezintă un studiu analitic al evoluției teoriei cinetico-moleculare a gazelor rarefiate de la origini până în anii 20 ai secolului al XX-lea. O atenție deosebită se acordă contribuțiilor lui Maxwell, Langevin, Knudsen și Smoluchowski la dezvoltarea teoriei fenomenelor de transport în gazele rarefiate și ale lui Knudsen la evoluția și statornicirea dinamicii gazelor rarefiate. Sunt evidențiate regimurile de mișcare ale gazelor rarefiate. Se descriu metodele generale de soluționare a ecuației cinetice a lui Boltzmann și metodele de calcul ale unor fenomene de transport, ca viscozitatea, conducția termică și difuzia. Se arată calea grea și anevoioasă, uneori chiar dramatică, străbătută de teoria cinetică a gazelor rarefiate.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Trișcă Ionescu, A.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>This paper looks at aspects to be particularly considered when structuring and organising an ENA(English for Naval Architecture) syllabus. These involve lexical aspects of professional language, classroom activities and communication skills which facilitate teaching ENA to experts, on the one hand, and provide them access into the universal English of professionals, on the other. The paper revisits areas which continuously pose challenge to ENA teachers, ENAecially those engaged in teaching technical and IT English, and tackles new approaches towards solutions to problems commonly encountered in teaching ENA.</p></dc:description>
<dc:source>Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei (Vol. VI, Partea 2) 400-402</dc:source>
<dc:subject>teaching ENA issues</dc:subject>
<dc:subject>ENA lexis</dc:subject>
<dc:subject>classroom activities</dc:subject>
<dc:subject>communication skills</dc:subject>
<dc:title><p>Teaching technical english to future naval architects: difficulties and solutions</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>