Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
65 0
SM ISO690:2012
CERNICA, Ion. Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica UTM, 2017, pp. 457-464. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Teoria cinetică timpurie a gazelor rarefiate


Pag. 457-464

Cernica Ion
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2019


Rezumat

Se prezintă un studiu analitic al evoluției teoriei cinetico-moleculare a gazelor rarefiate de la origini până în anii 20 ai secolului al XX-lea. O atenție deosebită se acordă contribuțiilor lui Maxwell, Langevin, Knudsen și Smoluchowski la dezvoltarea teoriei fenomenelor de transport în gazele rarefiate și ale lui Knudsen la evoluția și statornicirea dinamicii gazelor rarefiate. Sunt evidențiate regimurile de mișcare ale gazelor rarefiate. Se descriu metodele generale de soluționare a ecuației cinetice a lui Boltzmann și metodele de calcul ale unor fenomene de transport, ca viscozitatea, conducția termică și difuzia. Se arată calea grea și anevoioasă, uneori chiar dramatică, străbătută de teoria cinetică a gazelor rarefiate.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Seicaş, R.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Analiza costurilor de procurare a medicamentelor antituberculoase prin achiziţii naţionale şi a celor procurate prin intermediul agenţiilor internaţionale</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2010</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2010-10-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The paper presents an analysis of procurement costs of anitutuberculosis medicines during the 2006-2010 years through public procurement procedures and international mechanisms of procurement. Comparison of purchasing prices is a tool to assess achievement of reasonable procurement prices, one of the four objectives of the procurement procedure of medicines.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În prezentul articol se prezintă analiza costurilor de procurare a medicamentelor antituberculoase pe parcursul anilor 2006-2010 prin metoda achiziţiilor publice şi prin mecanismele internaţionale de procurare. Compararea preţurilor de achiziţie este un instrument de a aprecia atingerea preţurilor rezonabile la procurare, unul din cele 4 obiective ale procedurii de achiziţionare a medicamentelor.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>