Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
408 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 10:28
SM ISO690:2012
CTITOR, Roman; BERZAN, Vladimir; OCLANSCHI, Ghenadie. Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 444-447. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău


Pag. 444-447

Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Termocom SA
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

În baza indicilor tehnico-economici de activitate a centralelor electrice cu termoficare și centralelor termice s-au determinat particularitățile lor de funcționare, s-a elaborat procedeul de calcul al diferitor indici de estimare cantitativă a eficienței funcționării surselor de generare. S-a constat, că utilizarea numai a unui număr redus de indicatori poate conduce la concluzii eronate privind estimarea eficienței de funcționare a surselor. Se propune de utilizat ca indicator generalizat mărimea denumită „plus valoare” în raport cu cheltuielile de procurare a combustibilului.

Cuvinte-cheie
energie termică, tarife producere și livrare, plus valoare, beneficiu economic