Particularităţi de alegere a parametrilor de acţionare a protecţiei direcţionale homopolare a LEA cu compensare longitudinală şi transformator cu decalaj de fază
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
221 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 16:33
SM ISO690:2012
CHIORSAC, Mihail; TURCUMAN, Lilia. Particularităţi de alegere a parametrilor de acţionare a protecţiei direcţionale homopolare a LEA cu compensare longitudinală şi transformator cu decalaj de fază. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 438-443. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Particularităţi de alegere a parametrilor de acţionare a protecţiei direcţionale homopolare a LEA cu compensare longitudinală şi transformator cu decalaj de fază


Pag. 438-443

Chiorsac Mihail1, Turcuman Lilia2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

In articol este prezentată metoda generală de calcul a curenților de scurtcircuit (s.c.) monofazat și bifazat la pamănt pe o linia electrica aeriana (LEA) cu compensare capacitivă longitudinală și transformator cu decalaj de fază (CCL-TDF). Este efectuată analiza dependenței curenților homopolari de s.c. monofazat de locul de s.c., unghiurile de sarcină δ și unghiul Ɵ a transformatorului cu decalaj de fază pentru LEA cu CCL-TDF 500 kV și analizate particularitățile de calcul a curenților de pornire a protecției direcționale homopolare prin relee.

Cuvinte-cheie
LEA cu CCL-TDF, metoda de calcul, scurtcircuit monofazat și bifazat la pămînt, protecția direcțională homopolară prin relee