Utilizarea deșeurilor menajere solide ca sursă de energie alternativă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
75 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-29 21:26
SM ISO690:2012
HAMIȚCHI, Veaceslav; TÎRŞU, Mihai. Utilizarea deșeurilor menajere solide ca sursă de energie alternativă. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor. Volumul I, 16-18 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica UTM, 2017, pp. 421-422. ISBN 978-9975-45-544-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017

Utilizarea deșeurilor menajere solide ca sursă de energie alternativă


Pag. 421-422

Hamițchi Veaceslav, Tîrşu Mihai
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2019


Rezumat

Lucrarea dată se axează pe tehnologiile de recuperare a energiei termice din deșeuri prin metoda de incinerare. Sunt prezentate rezultatele examinării cantităților de emisii de la cinci surse diferite. Soluția ce se propune pentru mun. Chișinău este renovarea tehnică a CET-1 pentru incinerarea deșeurilor.

Cuvinte-cheie
recuperarea energiei termice, emisii nocive, incinerarea deșeurilor menajere solide