Fenomenul ornamental in muzica academică şi folclorică: abordare istoriografică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
302 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-15 14:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.68 (30)
Muzică (930)
SM ISO690:2012
GRIB, Vitalie. Fenomenul ornamental in muzica academică şi folclorică: abordare istoriografică. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), pp. 77-83. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Fenomenul ornamental in muzica academică şi folclorică: abordare istoriografică

The ornamental phenomenon in academic and folkloric music: historiog raphic approach


CZU: 781.68
Pag. 77-83

Grib Vitalie
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2019


Rezumat

Sursele bibliografice, care, într-o măsură mai mare sau mai mică, pun în valoare fenomenul ornamental, provin din diferite domenii de cercetare. Am analizat ornamentul tratat în literatura muzicologică. Totodată, nu au fost ignorate informaţiile preţioase, ce se conţin în cercetările consacrate artei materiale, în special, tradiţionale, care ne-au ajutat să descoperim anumite aspecte ale ornamentării melodiilor instrumentale tradiţionale în interpretare violonistică. Bibliografia consultată ne va permite să elucidăm următoarele probleme ale fenomenului ornamental: originea, evoluţia în timp, semnificaţia, conţinutul, locul în entitatea artistică, criteriile de clasificare şi tipurile de ornamente

The bibliographic sources, which, to a greater or lesser extent, show the value of the ornamental phonomenon come from different fields of research. We analyzed the ornament treated in musical literature. All the precious information contained in the researches devoted to material art, especially the traditional ones, has not been ignored, and it has helped us discover some aspects of the ornamentation of traditional instrumental melodies in violonistic interpretation. The consulted bibliography will allow us to elucidate the following problems of the ornamental phenomenon: origin, evolution in time, significance, content, place in the artistic entity, classification criteria and types of ornaments

Cuvinte-cheie
ornamentare, muzică academică, folclor, interpretare instrumentală, vioară, cercetare muzicologică, etnomuzicologie,

ornamentation, academistic music, folklore, instrumental interpretation, violin, musical research, ethnomusicology