Modelarea spectrului de oscilație în sisteme  simetrice cu multe grade de libertate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
122 0
SM ISO690:2012
CIOBU, Victor; BOGUŞ, Igor; PALADI, Florentin. Modelarea spectrului de oscilație în sisteme  simetrice cu multe grade de libertate. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 28-29 septembrie 2016, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2016, 2016, pp. 242-244. ISBN 978-9975-71-814-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2016
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie 2016

Modelarea spectrului de oscilație în sisteme  simetrice cu multe grade de libertate


Pag. 242-244

Ciobu Victor, Boguş Igor, Paladi Florentin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2019