Reflexii asupra implementării curriculumului modular Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor în învățământul profesional tehnic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
28 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-03 22:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.016.046:004 (4)
Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Școli de meserii (87)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1104)
SM ISO690:2012
GÎNCU, Silviu. Reflexii asupra implementării curriculumului modular Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor în învățământul profesional tehnic. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), pp. 78-85. ISSN 1857-3592.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 3(14) / 2018 / ISSN 1857-3592

Reflexii asupra implementării curriculumului modular Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor în învățământul profesional tehnic

Reflections on the implementation of the modular curriculum information and communication technology in technical professional education


CZU: 377.016.046:004
Pag. 78-85

Gîncu Silviu
 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2019


Rezumat

Progresul continuu al tehnologiilor informaționale precum și procesul globalizării impun schimbări asupra modului de formare a forței de muncă. În ultimele decenii, în multe țări, a fost evidentă o neconcordanță între abilitățile impuse de sistemul național de învățământ și cele solicitate la locul de muncă. Această neconcordanță a fost exacerbată în ultimii ani prin integrarea noilor tehnologii în aproape orice domeniu de activitate profesională. Reducerea decalajului dintre educație și lumea muncii este, așadar, o prioritate pentru majoritatea guvernelor, din cauza potențialelor beneficii economice și sociale care trebuie obținute din creșterea ponderii populației active.

The rapid technological developments we are witnessing together with the forces of globalization, are likely to lead to radical changes in the world of work. During the past several decades a mismatch has been evident in many countries between the skills imparted by the national education system and those demanded by the workplace. This mismatch has been exacerbated in recent years with the integration of new technologies in almost every sphere of professional activity. Narrowing the gap between education and the world of work is thus a priority for most governments because of the potential economic and social benefits to be derived from increasing the proportion of the population that is engaged in productive livelihoods.

Cuvinte-cheie
ehnologia informației și comunicațiilor, curriculum modular, învățământ profesional tehnic.,

information and communication technology, modular curriculum, technical professional education.