Eficienţa unor noi produse de uz fitosanitar în calitate de insecticide pentru combaterea dăunătorilor prunului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
330 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-22 14:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.22:632.951 (1)
Fructe cu sâmbure. Drupe în general (110)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (615)
SM ISO690:2012
CROITORU, Nichita. Eficienţa unor noi produse de uz fitosanitar în calitate de insecticide pentru combaterea dăunătorilor prunului. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 42 (2), 1-2 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 339-345. ISBN 978-9975-64-273-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2), 2015
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2015

Eficienţa unor noi produse de uz fitosanitar în calitate de insecticide pentru combaterea dăunătorilor prunului

Test preparation of state TPD / 48-I SC as insecticide for pest prunului


CZU: 634.22:632.951
Pag. 339-345

Croitoru Nichita
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2019


Rezumat

Achieving high yields plum with a favorable climatic conditions for this crop pest development, it is almost impossible without the use of insecticides, even if alternative methods are fully met. In this situation requires the application of chemical treatments that reduce pest population density. On the economic damage threshold for major combat pests plum are approved more than 10 products with different active ingredients and mechanisms of action. In this context ongoing research is needed on the testing and approval of new plant protection products. Based on research conducted and results is recommended insecticide Floret 480 SC consumption 0,25 to 0,35 l/ha, by performing 1-2 treatments against Hoplocampa spp., Eurytoma schreineri Schr., Epicometis hirta Poda, and 2-3 treatments to combat the Cydia Funebrana Tr.

Cuvinte-cheie
Prun, dăunători, viespea neagră a prunelor, viespea galbenă a prunelor, gândacul păros al florilor, viespea seminţelor de prun, viermele prunelor, testare, Insecticide