Potențiallul de spumare a vinurilor materie primă albe obținute din soiurile de selecție nouă a Ișphta.
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
348 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-09 15:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.223.11 (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (302)
SM ISO690:2012
SOLDATENCO, Eugenia; TARAN, Nicolae; ADAJUC, Victoria; SOLDATENCO (GRIGOREAN), Olga; MORARI, Boris; BARSOVA, Oxana; STOLEICOVA (VASIUCOVICI), Svetlana; GLAVAN, Pavel; TARAN, Marina. Potențiallul de spumare a vinurilor materie primă albe obținute din soiurile de selecție nouă a Ișphta.. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 42 (2), 1-2 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 262-265. ISBN 978-9975-64-273-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2), 2015
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2015

Potențiallul de spumare a vinurilor materie primă albe obținute din soiurile de selecție nouă a Ișphta.

Foaming potential of raw white wines produced from new selection varieties of spihft


CZU: 663.223.11
Pag. 262-265

Soldatenco Eugenia, Taran Nicolae, Adajuc Victoria, Soldatenco (Grigorean) Olga, Morari Boris, Barsova Oxana, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Glavan Pavel, Taran Marina
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2019


Rezumat

Problem of using raw material wines produced from new selection varieties for sparkling wine remain actual in relation to the increased demand for high-quality sparkling wines, expanding the assortment and increase the volume of these wines on the market. Along these wines have not only a lower prime cost of production, but also a high potential for promotion as totally local products on international markets. Important quality particularities of raw material wines for sparkling wines production are foaming proprieties, also this indices is one of most important at appreciation of finished sparkling wines. Identification of this parameter is especially important for raw material white wines, which can provide preventive data of potential using of new selection varieties for sparkling wines production.

Cuvinte-cheie
sparkling wines, raw material wines, foaming properties, new selection varieties