Studiul proprietăților tehnologice a tulpinilor de levuri din colecția națională de microorganisme pentru industria vinicolă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
343 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.25.03 (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (293)
SM ISO690:2012
TARAN, Nicolae; SOLDATENCO, Eugenia; SOLDATENCO, Olga; BARSOVA, Oxana; TARAN, Marina; STOLEICOVA (VASIUCOVICI), Svetlana; MORARI, Boris; GLAVAN, Pavel; ADAJUC, Victoria. Studiul proprietăților tehnologice a tulpinilor de levuri din colecția națională de microorganisme pentru industria vinicolă. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 42 (2), 1-2 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 236-239. ISBN 978-9975-64-273-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2), 2015
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2015

Studiul proprietăților tehnologice a tulpinilor de levuri din colecția națională de microorganisme pentru industria vinicolă

Study of the technological properties of wine yeast strains from the national collection of microorganisms for winemaking


CZU: 663.25.03
Pag. 236-239

Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Soldatenco Olga, Barsova Oxana, Taran Marina, Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana, Morari Boris, Glavan Pavel, Adajuc Victoria
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2019


Rezumat

Scientific and Practical Institute of Horticulture and Food Technologies has a collection of specific microorganisms for winemaking. Yeast strains of collection require special attention in order to preserve all the specific properties, which is the basic task of the workers in the field of microbiology. Study of more than 200 yeast strains behavior on different technological factors requires an enormous amount of work. In this context, within the laboratory Biotechnologies and Microbiology of Wine technological assessment of yeast strains from the National Collection of Microorganisms for Winemaking Industry (CNMIO) in the process of must fermentation was performed.

Cuvinte-cheie
yeast strain, wine material