Actualităţi şi perspective în creşterea şi valorificarea potenţialului speciei caprine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
331 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-27 12:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.39.082 (2)
Rumegătoare mici (43)
SM ISO690:2012
MAŞNER, Oleg; LIUŢCANOV, Petru. Actualităţi şi perspective în creşterea şi valorificarea potenţialului speciei caprine. In: Zootehnie şi biotehnologii . Vol. 44, 25 septembrie 2015, Chișinău. CHIȘINĂU: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 219-225. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44, 2015
Simpozionul "Zootehnie şi biotehnologii"
Chișinău, Moldova, 25 septembrie 2015

Actualităţi şi perspective în creşterea şi valorificarea potenţialului speciei caprine


CZU: 636.39.082
Pag. 219-225

Maşner Oleg, Liuţcanov Petru
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2019


Rezumat

The article presents the results of evaluation of goats from the local population on the basis of three specialized farms, it also reflects the specifics of goats’ exterior aspect, body weight, age structure of herds, the particularities of some qualitative characters’ expression in local biological material, the shape and size of the mammary gland and nipples of nanny-goats. It presents the evolution of body weight of youth from birth until the age of 6 months and it shows some problems requiring solution.  

Cuvinte-cheie
local goats, Body weight, measurements, youth, corporal indices, Increase