Compuşii biochimici din bacele hibrizilor distanţi F4 (Vitis Vinifera l. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) În comparaţie cu soiurile de Vitis Vinifera l.
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
709 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-10 22:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8:581.19 (1)
Viticultură. Viță de vie. Vii (624)
Fiziologia plantelor (526)
SM ISO690:2012
ALEXANDROV, Eugeniu, GĂINĂ, Boris. Compuşii biochimici din bacele hibrizilor distanţi F4 (Vitis Vinifera l. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) În comparaţie cu soiurile de Vitis Vinifera l.. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor: Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”, 1-2 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, Vol. 42 (2), pp. 97-102. ISBN 978-9975-64-273-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2), 2015
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2015

Compuşii biochimici din bacele hibrizilor distanţi F4 (Vitis Vinifera l. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) În comparaţie cu soiurile de Vitis Vinifera l.

Biochemical compounds from berries of the distant hybrids F4 (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) in comparison with the varieties of Vitis Vinifera L.

CZU: 634.8:581.19

Pag. 97-102

Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
 
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2019


Rezumat

The process of obtaining distant hybrids, as well as any crossing of cultivars of V.vinifera L. with representatives of species possessing the necessary qualities (resistance to diseases and pests, low temperature, etc.) may change the spectrum of chemical and biochemical compounds responsible for flavour, colour and taste of grapes, obtained juice and wine. For the determination of diglucoside-3,5-malvidin, the fluorimetric method, for determining the methyl anthranilate, the gas chromatographic method was applied. Based on the analyzes of biochemical constituents of grapes of the distant hybrids: DRX-M4-578; -502; -571; -660; -609; -580; etc., compared to the traditional cultivars „Feteasca albă” and „Rară neagră”, it has been found that these varieties are similar. The distant hybrids studied according to the classical uvologic and technological principles can be classified as follows: distant hybrids are attributed to the table vine species (DRX-M4-502; DRX-M4-512 etc.) and distant hybrids have mixed properties (DRX-M3-3-1; DRXM4-580; DRX-M4-640 etc). According to the physical and biochemical indices of the grapes of the studied distant hybrids, their characteristics are similar to European vine species.

Procesul de obţinere a hibrizilor distanţi, la fel ca şi orice încrucişare a varietăţilor din Vitis vinifera L. cu reprezentanţi din speciile donatoare de calităţi necesare (rezistenţă la boli şi vătămători la temperaturi joase de iarnă etc.) poate aduce la schimbarea spectrului de compuşi chimici şi biochimice, responsabili de aroma, culoarea şi gustul bacelor, al sucului şi al vinului obţinut. Pentru determinarea diglucozid-3,5-malvidin a fost utilizată metoda fluorimetrică, iar pentru determinarea antranilatului de metil, a fost aplicată metoda cromatografică de gaze. Ca rezultat al analizelor constituenților biochimici a strugurilor hibrizilor distanți: DRX-M4-578; -502; -571; -660; -609; -580 etc., în comparație cu soiurile tradiționale "Feteasca alba" si "Rara neagră", s-a constatat că aceste soiuri sunt similare. Din punct de vedere organoleptic, hibrizii distanţi (DRX-M4-502; DRX-M4-512 ş.a.) posedă calităţi ale soiurilor de masă, iar hibrizii distanţi (DRX-M3-3-1; DRXM4-580; DRX-M4-640 ş.a.) se evidenţiază prin proprietăţi mixte (pot fi utilizaţi atât pentru consum curent, cât şi pentru procesare industrială). Conform indicilor fizici și biochimici ale strugurilor hibrizilor distanți studiați, caracteristicile lor sunt similare cu soiurile de viță de vie Europene.

Cuvinte-cheie
berry, Diglucoside-3, 5-malvidin, Methyl anthranilate, variety,

Antranilat de metil, bacă, Diglucozid-3, 5-malvidin, soi