Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
243 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-06 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311 (170)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
MUNTEAN, V.; GORE, Natalia. Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 390-394. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV


CZU: 621.311
Pag. 390-394

Muntean V., Gore Natalia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Design features and executions of air-lines of an electricity transmission are under the influence of technical requirements the satisfying needs for increase of a stream of the transferred capacities are called for decrease in electromagnetic impacts on environment and technical and economic conditions.

Cuvinte-cheie
Compact power lines, the operated power lines, design features of power lines

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Muntean, V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gore, N.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-64-276-7</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Compact power lines</subject>
<subject>the operated power lines</subject>
<subject>design features of power lines</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>621.311</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Design features and executions of air-lines of an electricity transmission are under the influence of technical requirements the satisfying needs for increase of a stream of the transferred capacities are called for decrease in electromagnetic impacts on environment and technical and economic conditions.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>