Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
304 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-06 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311 (177)
Electrotehnică (828)
SM ISO690:2012
MUNTEAN, V.; GORE, Natalia. Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV. In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 390-394. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Soluţie tehnică de realizare constructivă a liniei de tip compact cu tensiunea de 110 KV


CZU: 621.311
Pag. 390-394

Muntean V., Gore Natalia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Design features and executions of air-lines of an electricity transmission are under the influence of technical requirements the satisfying needs for increase of a stream of the transferred capacities are called for decrease in electromagnetic impacts on environment and technical and economic conditions.

Cuvinte-cheie
Compact power lines, the operated power lines, design features of power lines