Particularităţi privind funcţionarea reţelelor electrice de distribuţie de joasă tensiune
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
170 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311. (100)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Iurie. Particularităţi privind funcţionarea reţelelor electrice de distribuţie de joasă tensiune. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 386-390. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Particularităţi privind funcţionarea reţelelor electrice de distribuţie de joasă tensiune


CZU: 621.311.
Pag. 386-390

Tintiuc Iurie
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Article is devoted to analytical calculations and the analysis to features of functioning to the feeding electric networks for various consumers who are very actual problems

Cuvinte-cheie
The analysis of operating modes to the feeding electric networks. Features of functioning of electric networks, consumers of electric energy of various categories