Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
254 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 06:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311. (100)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ERMURACHI, Iurie; ERMURACHI, Iurie. Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC). In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 376-380. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC)


CZU: 621.311.
Pag. 376-380

Ermurachi Iurie, Ermurachi Iurie
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Article is devoted to features to inverters of tension of a direct current and their features like (DS/DS), with the increased efficiency in comparison with the existing devices of this kind which are widely used in various power ranges

Cuvinte-cheie
Tension inverters on a direct current like (DC/DC), efficiency

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-74567</doi_batch_id>
<timestamp>1624070637</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Inginerie agrară şi transport auto</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-64-276-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Convertor de tensiune de curent continuu &icirc;n tensiune de curent continuu (DC/DC)</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Iurie</given_name>
<surname>Ermurachi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Iurie</given_name>
<surname>Ermurachi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>376</first_page>
<last_page>380</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>