Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
255 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 06:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311. (100)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ERMURACHI, Iurie; ERMURACHI, Iurie. Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC). In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 376-380. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/DC)


CZU: 621.311.
Pag. 376-380

Ermurachi Iurie, Ermurachi Iurie
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

Article is devoted to features to inverters of tension of a direct current and their features like (DS/DS), with the increased efficiency in comparison with the existing devices of this kind which are widely used in various power ranges

Cuvinte-cheie
Tension inverters on a direct current like (DC/DC), efficiency

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-74567</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015</cfResPublDate>
<cfVol>Vol.45</cfVol>
<cfStartPage>376</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-64-276-7</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/74567</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Convertor de tensiune de curent continuu &icirc;n tensiune de curent continuu (DC/DC)</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tension inverters on a direct current like (DC/DC); efficiency</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Article is devoted to features to inverters of tension of a direct current and their features like (DS/DS), with the increased efficiency in comparison with the existing devices of this kind which are widely used in various power ranges</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32481</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16816</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32481</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32481-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ermurachi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Iurie</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16816</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16816-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ермураки</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ю.В.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>