Dimensionarea unor parametri a elementului absorbant a colectorului solar plan
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
217 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-04 13:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9 (449)
Economia energiei în general (436)
SM ISO690:2012
CTITOR, Roman. Dimensionarea unor parametri a elementului absorbant a colectorului solar plan. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 372-376. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Dimensionarea unor parametri a elementului absorbant a colectorului solar plan


CZU: 620.9
Pag. 372-376

Ctitor Roman
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

The analysis of technologies of use of renewables is very actual task around the world including in Moldova therefore optimization of technical parameters of flat solar collectors, is very actual task

Cuvinte-cheie
Renewables, flat solar collectors

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-74566</doi_batch_id>
<timestamp>1624189695</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Inginerie agrară şi transport auto</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-64-276-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Dimensionarea unor parametri a elementului absorbant a colectorului solar plan</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Roman</given_name>
<surname>Ctitor</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>372</first_page>
<last_page>376</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>