Электроосаждение нанокристаллических CO-W покрытий с растворимым вольфрамовым анодом
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
120 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-05 00:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
541.138 (11)
Chimie. Cristalografie. Mineralogie (868)
SM ISO690:2012
СИЛКИН, Сергей; ДАНИЛЬЧУК, В.; ГОТЕЛЯК, A.; DICUSAR, Alexandr. Электроосаждение нанокристаллических CO-W покрытий с растворимым вольфрамовым анодом. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 268-271. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Электроосаждение нанокристаллических CO-W покрытий с растворимым вольфрамовым анодом


CZU: 541.138
Pag. 268-271

Силкин Сергей1, Данильчук В.2, Готеляк A.2, Dicusar Alexandr1
 
1 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко,
2 Институт прикладной физики АНМ
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2019


Rezumat

The dependence of the microhardness of nanocrystalline Co-W coatings electrodeposited from gluconate electrolyte on the bulk current density and degree of exploitation of the electrolyte (A·h/l) was investigated. It is shown that the use of soluble Tungsten anode provides increased efficiency of electrodeposition.

Cuvinte-cheie
Electrodeposition, Co-W coatings, Tungsten anode, gluconate electrolyte