Cercetarea cinetostaticii multiplicatoarelor planetare precesionale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
141 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
531/534 (4)
Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide (47)
Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanica) (152)
Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei (283)
Vibraţii. Unde. Acustică (429)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; CIOBANU, Radu. Cercetarea cinetostaticii multiplicatoarelor planetare precesionale. In: Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 227-230. ISBN 978-9975-64-276-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2015
Simpozionul "Inginerie agrară şi transport auto"
Chișinău, Moldova, 12-13 noiembrie 2015

Cercetarea cinetostaticii multiplicatoarelor planetare precesionale


CZU: 531/534
Pag. 227-230

Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Ciobanu Radu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2019


Rezumat

The evolution of the technical progress of the machine building industry is influenced to a great extent by the performances of the mechanisms for transforming and transmitting motion and energy. An important element of the energy systems belongs to multipliers which have the role to amplify the revolutions of the generator’s rotor and to improve the systems performances. An important condition is imposed to ensure a high yield multipliers, reducing the rotation unevenness of vibrating source, increasing the bearing capacity and reduced overall dimensions. This paper is researched cinetostatica planetary precessional multipliers gear box.

Cuvinte-cheie
planetary precessional multipliers gear box, precession motion, linkage mechanism