Influienţa locusului beta lactoglobulina asupra producţiei de lapte la oile de rasa karacul
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
33 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-06 22:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.933.2.082.23 (1)
Alte animale crescute de om (27)
SM ISO690:2012
PETCU, Valentina. Influienţa locusului beta lactoglobulina asupra producţiei de lapte la oile de rasa karacul. In: Zootehnie şi biotehnologii . Vol. 34, 27 septembrie 2013, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2013, pp. 342-345. ISBN 978-9975-64-246-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34, 2013
Conferința "Zootehnie şi biotehnologii "
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013

Influienţa locusului beta lactoglobulina asupra producţiei de lapte la oile de rasa karacul


CZU: 636.933.2.082.23
Pag. 342-345

Petcu Valentina
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 martie 2019


Rezumat

It was studied the influence of the locus β Lg above the milk production for the sheep Caracul breed. We determined that the heterozygote variant of the β Lg locus influence on the milk production (18.9 kg). And the locus β LgAA influence on the content of fat and protein.

Cuvinte-cheie
sheep, beta-lactoglobulin, locus, Protein, Fat content