Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
113 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-22 16:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
638.162 (10)
Întreținerea, creșterea și utilizarea insectelor și a altor astropode (74)
SM ISO690:2012
EREMIA, Nicolae; NARAEVSCAIA, Ina; MODVALĂ, Susana; MIHAILOVA (NEICOVCENA), Iulia. Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră. In: Zootehnie şi biotehnologii . Vol. 34, 27 septembrie 2013, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2013, pp. 338-342. ISBN 978-9975-64-246-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34, 2013
Conferința "Zootehnie şi biotehnologii "
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013

Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră


CZU: 638.162
Pag. 338-342

Eremia Nicolae, Naraevscaia Ina, Modvală Susana, Mihailova (Neicovcena) Iulia
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 martie 2019


Rezumat

Principalul produs care se obţine de la albine este mierea. Nectarul colectat, prelucrat şi depozitat în celulele fagurilor serveşte ca rezervă de hrană pentru albine. Mierea polifloră provine din nectarul recoltat de la diferite plante care înfloresc în aceeaşi perioadă fără predominanţa uneia din ele. Scopul investigaţiilor constă în studierea indicilor fizico-chimici în mierea polifloră din Republica Moldova. S-a relevat că fracţia masică de apă în mierea polifloră constituie în medie 17,06%, de zahăr invertit – 95,29%, de zaharoză – 2,12%, indicele diastazic – 24,07 un Gote, conţinutul de Oximetilfurfurol (HMF) este de 14,26 mg/kg, aciditatea totală – 1,89 cm3 NaOH soluţie în (miliechivalenţi) la 100 g miere, cenuşa – 0,098% şi substanţe insolubile în apă – 0,086%. S-a determinat că în mierea polifloră prezenţa elementelor toxice constituie în medie plumbul mai puţin de 0,015 mg/kg, cadmiu şi arsenul – < 0,01 mg/kg. Prezenţa radionuclidelor – cesiu-137 este mai mică de < 3 Bq/kg şi stronţiu-90 respectiv – <1,0 Bq/kg, iar a pesticidelor – hexaclorciclohexan, α, β, γ – <0,001 mg/kg şi DDT şi metaboliţi – < 0,005 mg/kg.

Cuvinte-cheie
Elemente toxice, Indici fizico-chimici, miere, pesticide, radionuclide