Nutreţ combinat granulat pentru alimentaţia tineretului ovin în perioada de alăptare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
300 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-05 23:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.085.55 (4)
Zootehnie. Creșterea și înmulțirea animalelor. Creșterea vitelor, a șeptelului. Înmulțirea animalelor domestice (520)
SM ISO690:2012
COŞMAN, Sergiu; IURCU, Iulian; COŞMAN, Valentina. Nutreţ combinat granulat pentru alimentaţia tineretului ovin în perioada de alăptare. In: Zootehnie şi biotehnologii . Vol. 44, 25 septembrie 2015, Chișinău. CHIȘINĂU: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 16-19. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44, 2015
Simpozionul "Zootehnie şi biotehnologii"
Chișinău, Moldova, 25 septembrie 2015

Nutreţ combinat granulat pentru alimentaţia tineretului ovin în perioada de alăptare


CZU: 636.085.55
Pag. 16-19

Coşman Sergiu, Iurcu Iulian, Coşman Valentina
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2019


Rezumat

The elaboration of a new recipe and the preparation of a blended granulated fodder enriched with fodder additives and its utilization in the nourishment of the young sheep in the lactation period constitutes the essence of the nominal material. It is proposed a new recipe of a blended granulated fodder prepared from cereal grains with the including of premix for sheep, probiotic algae suspension and mineral substances, which has a high nutritional value, a balanced content of vitamines and oligoelements and ensures a faster growth and development of the young sheep during the lactation period.

Cuvinte-cheie
Blended granulated fodder, lambs, Productivity