Impactul compuşilor amoniului asupra betonului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
108 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 21:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
543.21:691.32+574 (1)
Metode chimice de analiză (14)
Materiale de construcție. Părți ale construcțiilor (21)
Ecologie generală şi biodiversitate (205)
SM ISO690:2012
MOŞANU, Elena. Impactul compuşilor amoniului asupra betonului. In: Mediul Ambiant . 2014, nr. 5(77), pp. 6-8. ISSN 1810-9551.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Mediul Ambiant
Numărul 5(77) / 2014 / ISSN 1810-9551

Impactul compuşilor amoniului asupra betonului


CZU: 543.21:691.32+574
Pag. 6-8

Moşanu Elena
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 martie 2019


Rezumat

This paper contains the results of calcium removal study from the composition of concrete by the action of ammonium compounds, causing corrosion and weakening their durability. Modelling in laboratory conditions of this process indicates the destructive and aggressive action of the solution with -1000 mg/dm3 NH4 + (ammonium sulphate), stress concentration on concrete components.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Moşanu, E.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Impactul compuşilor amoniului asupra betonului</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-9551</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>543.21:691.32+574</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014-10-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>This paper contains the results of calcium removal study from the composition of concrete by the action of ammonium compounds, causing corrosion and weakening their durability. Modelling in laboratory conditions of this process indicates the destructive and aggressive action of the solution with -1000 mg/dm3 NH4 + (ammonium sulphate), stress concentration on concrete components.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>