Lexical expressive means and stylistic devices in the language of advertisement
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1507 39
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-05 12:45
SM ISO690:2012
ŞINGHIREI, Valentina; DONEŢ, Oleg. Lexical expressive means and stylistic devices in the language of advertisement. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2008, nr. 6(16), pp. 93-98. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Lexical expressive means and stylistic devices in the language of advertisement

Pag. 93-98

Şinghirei Valentina, Doneţ Oleg
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2013


Rezumat

Articolul de faţă este dedicat cercetării ştiinţifice şi metodice în discursul limbii engleze din publicitate. Limbajul de reclamă este o sursă importantă pentru lingvişti de diferite domenii. Stilistica este domeniul unde limbajul de reclamă poate să găsească caracteristici noi care vor adăuga datele necesare pentru înţelegerea mai aprofundată a reclamei. De asemenea, limbajul de reclamă are propria menire în formarea de bază a perceperii limbii. Autorii au studiat limbajul reclamei în limba engleză sub aspectul interacţiunii sensului cuvântului în dicţionar şi în context. În fine, ei prezintă analiza stilistică a textului de reclamă bazată pe mijloacele lexicale ale limbajului de reclamă în limba engleză.