Recenzie. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale, Cluj-Napoca, 2016
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
43 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-05 16:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
094(=135.1(436/439)"1691-1830" (1)
Manuscrise. Opere rare și prețioase (34)
SM ISO690:2012
CERETEU, Igor. Recenzie. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale, Cluj-Napoca, 2016. In: Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 3(111), pp. 165-166. ISSN 1857-2022.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Istorie a Moldovei
Numărul 3(111) / 2017 / ISSN 1857-2022

Recenzie. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale, Cluj-Napoca, 2016

The Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Recovering a cultural identity, Cluj-Napoca, 2016


CZU: 094(=135.1(436/439)"1691-1830"
Pag. 165-166

Cereteu Igor
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2019