Modele de istorie naţională în Cuvânt pentru deschiderea cursului de la Academia Mihăileană din 1843 a lui Mihail Kogălniceanu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
267 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-24 04:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478) (966)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (31)
SM ISO690:2012
CONSTANTINOV, Valentin. Modele de istorie naţională în Cuvânt pentru deschiderea cursului de la Academia Mihăileană din 1843 a lui Mihail Kogălniceanu. In: Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 2(110), pp. 21-31. ISSN 1857-2022.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Istorie a Moldovei
Numărul 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022

Modele de istorie naţională în Cuvânt pentru deschiderea cursului de la Academia Mihăileană din 1843 a lui Mihail Kogălniceanu

Models of National History in Mihail Kogălniceanu’s “Speech for the Course Opening at Mihailean Academy” in 1843


CZU: 94(478)
Pag. 21-31

Constantinov Valentin
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2019


Rezumat

Mihail Kogălniceanu was one of the most important politicians and intellectual from XIX century. He promoted the ideas of liberalism and modernization of the state. This was possible only by creating a political ideology. History has taken a leading role in this ideology. We wrote in this study about the creation of the principles of modern historiography in the Romanian Countries. These principles were elaborated by Mihail Kogalniceanu in 1843. The majority of these are also valid today

Cuvinte-cheie
Academia Mihăileană, Mihail Kogălniceanu, Moldavian country, historiography.