Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
380 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574.5:543.3(478) (2)
Ecologie generală şi biodiversitate (289)
Luarea probelor de apă și analiza (37)
SM ISO690:2012
SANDU, Maria; TĂRÎŢĂ, Anatolie; LOZAN, Raisa; GLADCHI, Viorica; DUCA, Gheorghe; MOŞANU, Elena; ŢURCAN, Sergiu. Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 6(116), pp. 97-104. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru

Index of underground water pollution with nitrates: springs and pumps in the Nistru basin


CZU: 574.5:543.3(478)
Pag. 97-104

Sandu Maria1, Tărîţă Anatolie1, Lozan Raisa1, Gladchi Viorica2, Duca Gheorghe2, Moşanu Elena1, Ţurcan Sergiu1
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 martie 2019


Rezumat

Prin evaluarea calităţii apei izvoarelor şi cişmelelor (bazinul fl. Nistru) s-a evidenţiat că în majoritatea raioanelor sunt surse cu apă nepoluată (8-58%), poluată slab (10-56%) şi poluată moderat (4-42%) cu nitraţi. Izvoare cu apă semnificativ poluată au fost depistate în raionul Căuşeni (33%), iar cu poluare foarte semnificativă – în raioanele Ialoveni (26%), Anenii Noi (20%), Criuleni (15%), Rezina (14%) şi Şoldăneşti (12%), fiind demonstrat impactul gunoiştilor asupra acumulării nitraţilor în apele subterane.

Assessing the springs and pumps water quality (in the Nistru basin) it was found that in most of the districts there are sources of unpolluted water (8-58%), poorly polluted (10-56%) and moderately polluted (4-42%) waters with nitrates. Springs with significantly polluted water were found in Causeni district (33%) and with very significant pollution were identified in Ialoveni districts (26%), Anenii Noi (20%), Criuleni (15%), Rezina (14%) and Soldanesti (12%) districts, demonstrating the impact of the landfills on the accumulation of nitrates in the groundwater.

Cuvinte-cheie
ape subterane, nitraţi, indice de poluare, corelare cu surse de poluare.,

Groundwater, Nitrates, pollution index, correlation with sources of pollution.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru</p>">
<meta name="citation_author" content="Sandu Maria">
<meta name="citation_author" content="Tărîţă Anatolie">
<meta name="citation_author" content="Lozan Raisa">
<meta name="citation_author" content="Gladchi Viorica">
<meta name="citation_author" content="Duca Gheorghe">
<meta name="citation_author" content="Moşanu Elena">
<meta name="citation_author" content="Ţurcan Sergiu">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/12/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)">
<meta name="citation_volume" content="116">
<meta name="citation_issue" content="6">
<meta name="citation_firstpage" content="97">
<meta name="citation_lastpage" content="104">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/14.%20p.97-104.pdf">