Estimates on measuring the consumer’s satisfaction
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
331 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-04 15:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138:316.4+366.5 (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (483)
Procese sociale. Dinamică socială (352)
Consumerism (85)
SM ISO690:2012
PUIU, C.; IAGĂRU, R.; PUIU, Vasile; NEAMŢU, Fl.. Estimates on measuring the consumer’s satisfaction. In: Meridian Ingineresc. 2014, nr. 2, pp. 82-89. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 2 / 2014 / ISSN 1683-853X

Estimates on measuring the consumer’s satisfaction

Estimările prin măsurarea satisfacţiei consumatorului.

Les estimations sur la mesure de la satisfaction du consommateur.

Оценки путем измерения удовлетворенности потребителя.


CZU: 339.138:316.4+366.5
Pag. 82-89

Puiu C.1, Iagăru R.2, Puiu Vasile1, Neamţu Fl.3
 
1 Universitatea „Alma Mater”, Sibiu,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
3 Transilvania University of Brasov
 
Disponibil în IBN: 1 martie 2019


Rezumat

Această lucrare își propune să susțină faptul că un proces de măsurare a satisfacției consumatorului efectuat într-un mod obiectiv și corect poate oferi datele și informațiile necesare pentru a face compatibile, în cadrul procesului, toate părțile participante. Acesta va avea ca rezultat o valoare durabilă la consumator și o orientare participativă a propriilor angajați și parteneri în măsură pentru valoarea adăugată.

This work intends to sustain the fact that a process of measuring the consumer’s satisfaction carried out in an objective and correct manner, may offer the necessary data and information for making compatible, within the process, all participating parties. It will result a sustainable value at consumer and a participative orientation of the own employees and partners able for added value

Ce travail vise à soutenir le fait qu'un processus de mesure de la satisfaction du consommateur effectuée d'une manière objective et correcte, peuvent offrir les données et informations nécessaires pour faire compatible, dans le processus, toutes les parties participantes. Il en résultera une valeur durable à la consommation et une orientation participative des propres employés et partenaires en mesure de la valeur ajoutée

Эта работа намерена поддерживать тот факт, что процесс измерения удовлетворенности потребителя, осуществляется в объективной и корректной форме, может предложить необходимые данные и информацию, чтобы сделать совместимыми, в рамках процесса, всех участвующих сторон. Это приведет к устойчивому значению для потребителя и широкого участия собственных сотрудников и партнеров в оценке добавленной стоимости.