Modalitati de influenta asupra maselor prin intermediul religiei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-08 10:25
SM ISO690:2012
PERJAN, Carolina; PERJAN, Corina. Modalitati de influenta asupra maselor prin intermediul religiei. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 17, Vol.1, 20 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2015, pp. 108-112. ISBN 978-9975-46-239-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 17, Vol.1, 2015
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului "
Chișinău, Moldova, 20 martie 2015

Modalitati de influenta asupra maselor prin intermediul religiei


Pag. 108-112

Perjan Carolina, Perjan Corina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 1 martie 2019


Rezumat

In this article I tried to discurs about religion. Also I presented here the functions of religion and the influence of religion on peoples life and the hole society. Also here are explode ways of influence of religion on masses and how to lead with I presented the advantages and disadvantages of forming a common thinking, ideas, values and consciousness as unique people.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-73117</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015</cfResPublDate>
<cfVol>Seria 17, Vol.1</cfVol>
<cfStartPage>108</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-46-239-6</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/73117</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Modalitati de influenta asupra maselor prin intermediul religiei</p></cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In this article I tried to discurs about religion. Also I presented here the functions of religion and the influence of religion on peoples life and the hole society. Also here are explode ways of influence of religion on masses and how to lead with I presented the advantages and disadvantages of forming a common thinking, ideas, values and consciousness as unique people.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13814</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-43752</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13814</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13814-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Perjan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Carolina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-43752</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-43752-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Perjan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Corina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>