Modalitati de influenta asupra maselor prin intermediul religiei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
43 0
SM ISO690:2012
PERJAN, Carolina; PERJAN, Corina. Modalitati de influenta asupra maselor prin intermediul religiei. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 17, Vol.1, 20 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2015, pp. 108-112. ISBN 978-9975-46-239-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 17, Vol.1, 2015
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului "
Chișinău, Moldova, 20 martie 2015

Modalitati de influenta asupra maselor prin intermediul religiei


Pag. 108-112

Perjan Carolina, Perjan Corina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 1 martie 2019


Rezumat

In this article I tried to discurs about religion. Also I presented here the functions of religion and the influence of religion on peoples life and the hole society. Also here are explode ways of influence of religion on masses and how to lead with I presented the advantages and disadvantages of forming a common thinking, ideas, values and consciousness as unique people.

BibTeX Export

@article{ibn_43527,
author = {Popucaylo, V.},
title = {Mathematical modeling for the sample of small-volume},
journal = {Meridian Ingineresc},
year = {2015},
volume = { (4)},
pages = {25-30},
month = {Dec},
abstract = {(RO) Lucrarea propune o metodă pentru construirea unui model matematic adecvat de mare precizie pentru proba multidimensională a volum mic, permițând crește practic datele primare la o dimensiune care poate fi manipulat prin metodele existente.},
abstract = {(EN) The paper proposes a method for constructing an adequate mathematical model of high accuracy for multidimensional sample of small volume, allowing virtually increase the raw data to a size that can be handled by existing methods.},
abstract = {(FR) Le document propose une méthode pour construire un modèle mathématique adéquat de haute précision pour l'échantillon multidimensionnelle de petit volume, permettant pratiquement augmenter les données brutes à une taille qui peut être traitée par des méthodes existantes.},
abstract = {(RU) В статье предлагается метод построения адекватной математической модели повышенной точности по многомерной выборке малого объема, позволяющий виртуально увеличить исходные данные до размеров, которые могут быть обработаны существующими методами. },
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/43527},
}