Единство и разделение властей в странах содружества независимых государств: общее и особенное
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
219 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-28 21:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.3 (33)
Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ (29)
SM ISO690:2012
КОПТИЛEЦ, Валентина; МАЛЯРЧУК, Оксана. Единство и разделение властей в странах содружества независимых государств: общее и особенное. In: Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), pp. 26-32. ISSN 1811-0770.
10.5281/zenodo.3367226
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770

Единство и разделение властей в странах содружества независимых государств: общее и особенное

Corelația dintre unitatea și separarea puterilor în stat în comunitatea statelor independente: elemente comune și particularități

Unity and the separation of powers in the commonwealth of independent states: general and special


CZU: 342.3
DOI: 10.5281/zenodo.3367226
Pag. 26-32

Коптилeц Валентина, Малярчук Оксана
 
Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2019


Rezumat

Указываются причины, обусловившие рецепцию принципа разделения властей в странах постсоветского про- странства как атрибута истинно демократического правового государства; исследованы модели правового закре- пления принципа разделения властей в государствах Содружества Независимых Государств; выявлены проблем- ные вопросы соотношения единства и разделения власти.

În articolul Corelația dintre unitatea și separarea puterilor în stat în comunitatea statelor independente: elemente comune și particularități, autorii identifică premisele acceptării principiului separării puterilor în țările post-sovietice ca atribut al unui stat de drept democratic; studiază modelul recunoașterii juridice a principiului separării puterilor în statele Comunității Statelor Independente; identifică problemele corelației unității și separației puterilor în stat.

In the article Unity and the separation of powers in the commonwealth of independent states: general and special, authors points to the reasons for the reception of the principle of separation of powers in the post-Soviet countries as an attribute of a truly democratic state of law; studied the model of legal recognition of the principle of separation of powers in the states of the Commonwealth of Independent States; identified problematic issues of the relationship of unity and separation of powers.

Cuvinte-cheie
постсоветское пространство, единство государственной власти, разделение властей, де- мократическое государство, правовое государство, система сдержек и противовесов, Содружество Независи- мых Государств.,

separația puterilor în stat, unitatea puterilor în stat, stat democratic, stat de drept, , Comunitatea statelor independente.,

the post-Soviet space, the unity of state power, the separation of powers, a democratic state, a rule-of-law state, a system of checks and balances, the Commonwealth of Independent States.