Художественная литература как фактор становления и укрепления национально – культурной идентичности
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
525 0
SM ISO690:2012
ЦВИК, Ирина. Художественная литература как фактор становления и укрепления национально – культурной идентичности. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 18, Vol.3, 23-24 martie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, 2016, pp. 117-123.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.3, 2016
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Chişinău, Moldova, 23-24 martie 2016

Художественная литература как фактор становления и укрепления национально – культурной идентичности


Pag. 117-123

Цвик Ирина
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2019


Rezumat

This article reveals a great opportunity of using texts of literature in the formation and strengthening of national-cultural identity of the student. The author provides definitions of key terms and concepts which cause reliance on the national literary text in its specifics to be a translator of basic national values.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-73045</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Seria  18, Vol.3</cfVol>
<cfStartPage>117</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/73045</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Художественная литература как фактор становления и укрепления национально &ndash; культурной идентичности</p></cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>This article reveals a great opportunity of using texts of literature in the formation and strengthening of national-cultural identity of the student. The author provides definitions of key terms and concepts which cause reliance on the national literary text in its specifics to be a translator of basic national values.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-34773</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-34773</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-34773-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Цвик</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ирина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>